Zprávy o provedení kontroly spalinových cest

od firmy KROS spol. s r.o. jsou k vyzvednutí na OÚ.