Zprávy o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

od firmy KROS, jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.