Zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Seznam nemovitostí, u nichž je dosud v KN evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.

Datum vyvěšení: 25. 07. 2014 / 09:55