Zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Seznam nemovitostí, u nichž je dosud v KN evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník.