Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky

Zde bližší info. Zpráva o výběru nejvhodnější nabídky v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku „Dostavba MŠ Předboj“ na stavební práce.

Zde profil zadavatele dle zákona o veřejných zakázkách.