Zpráva o provedení kontroly a čištění spalinové cesty

Revizní zprávy od společnosti KROS, spol. s.r.o. jsou připraveny k vyzvednutí na OÚ v úředních hodinách.