Znovu k parkování v obytných zónách

Rádi bychom znovu zdůraznili, že při kontrolách stojících vozidel nejde o buzeraci, jak se někteří z občanů neoprávněné domnívají. To by strážníci rovnou pokutovali, aktuálně všem pouze domlouvají, finanční postih může přijít až při opakování přestupku a závisí i na způsobu komunikace ze strany hříšníka.


Mnohokrát jsme uváděli pravé důvody: zprůjezdnění ulic, mj. pro dopravní obsluhu, bezpečnost obyvatel, zejména dětí, ochrana majetku. Dosažení právního stavu (ne, v obytných zónách se opravdu nesmí parkovat jinde než na vyznačených místech) je paradoxně až na posledním místě.

Váš obecní úřad