Prázdninový jízdní řád a změny v tarifu PID od 1.7.2015 (AKTUALIZOVÁNO)

Pozor, po dobu letních prázdnin platí prázdninový jízdní řád! Od 1. 7. 2015 se dále zavádí na období nejvýše dvou let cena roční jízdenky na území HMP ve výši 3650 Kč. Jízdenky se v elektronické podobě (jako záznam na opencard již nahrávají s tím, že platnost jízdního dokladu musí začínat nejdříve 1. 7. 2015). Další změny uvnitř článku.


Další novinkou je, že cestující je oprávněn přepravit na území P a 0 (v Praze) psa bez dalšího poplatku, má-li předplatní jízdné, jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo doloží nárok na bezplatnou přepravu. Pes musí mít košík a musí být držen na krátkém vodítku. 

Od 1. 7. je nově zavedena také bezplatná přeprava osoby doprovázející dítě do 3 let s průkazkou PID nebo občanským průkazem nebo cestovním pasem. Průkazka PID pro dítě do 3 let se vydává na 1 rok, je s fotkou  a je vázána na dítě, takže dítě může doprovázet  jedna osoba, která nemusí být vždy táž.

Ve vnějších pásmech se nově přepravuje  pes bez doplatku, pouze však v případech, kdy má cestující předplatní jízdenku. V ostatních případech a ve vlacích se za psa platí jako dosud.

Žádná z výše uvedených novinek neplatí ve vlacích zapojených do PID. 

Kompletní tarif PID platný od 1.7.2015 naleznete tady.

-ROPID, sob-