Změna úředních hodin od září 2020

Úřední hodiny Obecního úřadu obce Předboj jsou nově od 1. 9. 2020 stanoveny takto:
pondělí 8.00-15.00 a středa 8.00-12.00 a 17.00-19.00 hod.