ZMĚNA KOMPETENCÍ ČIŽP V ZÁKONĚ O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

Vážení spoluobčané,

v souvislosti se změnou zákona o ochraně přírody a krajiny již ČESKÉ INSPEKCI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (ČIŽP) NEBUDOU PŘÍSLUŠET ŽÁDNÉ KONTROLNÍ KOMPETENCE VE VZTAHU K FYZICKÝM OSOBÁM NEPODNIKAJÍCÍM. Tuto kompetenci budou mít nadále pouze obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady a ostatní orgány ochrany přírody (dle lokality viz tabulka níže). Datum účinnosti této změny je 1. 1. 2024. Více informací naleznete v odkazu níže.

ZOPK_pro občany