Zlepšujeme životní prostředí

Podobně jako v předchozích letech jsme obdrželi souhrnnou informaci o úspoře energie, které jsme dosáhli tříděním odpadů. A překonali jsme výsledek roku 2010!

V roce 2011 jsme všichni dohromady vytřídili 35.408 t plastů, papíru, skla a nápojových kartonů (oproti 22.935 t v roce 2010).
Obec Předboj tak opět obdržela od společnosti EKO-KOM, a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“.
-sob-