Záznamy z jednání zastupitelstva

Vzhledem k nárokům na diskový prostor budeme na obecních webových stránkách zveřejňovat pouze zvukové záznamy z jednání zastupitelstva, postupně nahradíme i starší videa zvukovou stopou. Svoji roli v tom hraje i ochrana osobních údajů (nikoli zastupitelů, ale přítomných občanů). Zvukově obrazové záznamy ale každý zájemce získá na obecním úřadě, stačí mi dát předem vědět. Přinesete-li flashku, bude vše rychlejší.

-sob-