Závěrečný účet obce Předboj za rok 2014

Zde k nahlédnutí, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předboj.

Datum vyvěšení: 11. 05. 2015 / 09:09