Závěrečný účet obce Předboj za rok 2014

Zde k nahlédnutí, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předboj.