Závěrečný účet obce Předboj za rok 2014 (vč. kontrolní zprávy)

Zde si můžete zastupitei schválení dokument.

Tady je k dispozici zpráva o výsledku hospodaření obce.

Datum vyvěšení: 04. 02. 2015 / 17:48