Závěrečný účet obce Předboj za rok 2013 (vč. kontrolní zprávy)

Zde údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013.

Tady si můžete stáhnout zprávu o přezkoumání hospodaření.