Závěrečný účet obce Předboj za rok 2012

K nahlížení i stažení je k dispozici zde.