Závěrečný účet obce Předboj za rok 2021

Závěrečný účet obce Předboj za rok 2021 zde a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zde. Účetní výkazy: rozvaha zde, výsledovka zde, příloha zde.

Datum vyvěšení: 01. 07. 2022 / 11:59