Závěrečný účet obce Předboj za rok 2016

Závěrečný účet obce je k nahlédnutí zde a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zde.