Závěrečný účet obce Předboj za rok 2016

Závěrečný účet obce je k nahlédnutí zde a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce zde.

Datum vyvěšení: 13. 04. 2017 / 08:13