Zápis č. 3/2023 z veřejného zasedání ZO Předboj ze dne 28. 06. 2023

Vážení spoluobčané,

na níže uvedeném odkaze naleznete Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj, které se konalo 28. června 2023, včetně příloh a zvukového záznamu.

Zápis č. 3 z veřejného zasedání ZO Předboj

Ceník vstupů na sportovní hřiště v obci Předboj