Zákaz prodeje drůbeže v Předboji

Upozorňujeme občany, že vzhledem k výskytu množících se nabídek prodejců drůbeže byla naše obec upozorněna na Nařízení Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj,(č.j..: SVS/2017/003844-S ze dne 8.1.2017) kde se mimo jiné hovoří o tom, že v pásmu dozoru (kam spadá i naše obec) je zakázáno přemístění drůbeže a platí to i od prodejců z jiných částí ČR tak i z EU.

Datum vyvěšení: 03. 02. 2017 / 09:51