Zahradní ulice: Hotovo

Anabáze obyvatel Zahradní ulice je u konce. Komunikace byla v katastru nemovitostí přepsána na nového majitele.

Tím je obec Předboj, které se tím rozrostl majetek o další tisíce korun. Zároveň se konečně podařilo normalizovat dlouhodobě kritizovanou situaci, kdy původní vlastník komunikace mohl nejen obyvatelům Zahradní ulice, ale také obci, znepříjemnit život (několik posledních let byl totiž jeho majetek rozprodáván správcem konkurzní podstaty, takže existovalo i riziko, že komunikaci někdo koupí a třeba rozebere).
Obec, jak bylo slíbeno před posledními komunálními volbami, přitom celá akce nestála ani korunu, „zahradníci“ si vše financovali sami.
-sob-

p.s. Ve středu 29. srpna jsem odpovídal na mail, v němž se pisatel pozastavil nad tím, že ulici Zahradní nepovažuji za danajský dar, jak jsem kdysi nazval jiné podobné transakce.
Upřešnuji tedy, že považuji (viz moje poznámka k zvětšení obecního majetku). Ale z hlediska systémovosti neexistovalo jiné řešení.