Zahájení geologického průzkumu VRT Podřipsko

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o zahájení průzkumných geologických prací pro potřeby projektování vysokorychlostní tratě (VRT) mezi Prahou a sjezdem Lovosice. Konkrétně se jedná o provádění geologických prací na pozemcích majitelů nemovitostí či osob, které mají pozemky v pronájmu.

V období od dubna do srpna roku 2023 budou na katastrálních územích dotčených obcí, včetně obce Předboj, provedeny průzkumné geologické práce sloužící k získání poznatků o horninovém prostředí v daném území, které budou projektantům sloužit k přípravě dokumentace pro územní rozhodnutí.

V terénu se budou pohybovat v následujících měsících zaměstnanci společností AZ GEO a CAD-ECO. Provedou sondy do podloží zahrnující také kopání a vrtání. Přítomnost vrtacích souprav se očekává zejména v oblastech umožňující provedení prací (tj. oblasti bez technických sítí, např. nadzemní vedení elektřiny, plynovody). Předpokládaný konec prací je plánován na srpen, v závislosti na klimatických podmínkách.

Správa železnic se tímto předem omlouvá za nepříjemnosti a komplikace, které mohou tyto práce majitelům pozemků či jejich nájemcům způsobit. Správa železnic současně ujišťuje, že práce budou prováděny s hledem na charakter místa, kterého se tato činnost bude týkat a se snahou o minimalizace negativních dopadů na předmětnou lokalitu. Místo bude zároveň vždy uvedeno do původního stavu.

Občané, kteří vlastní pozemky, na kterých bude geologický průzkum realizován, budou v souvislosti s výše uvedeným, geology osloveni.

Děkujeme za pochopení

Váš obecní úřad