Výzva účastníkům řízení zrušení údaje trvalého pobytu

Výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí – Michael Brdíčko

Veřejná vyhláška zde: