VÝZVA PRO OBČANY OBCE A ŽÁDOST O PODÁNÍ INFORMACE – JÍMKY NA POZEMCÍCH

Vážení občané,

Na základě výzvy Krajského úřadu Středočeského kraje a Městského úřadu Brandýs nad Labem Stará Boleslav – oddělení vodního hospodářství a ochrany prostředí, Vás žádáme o sdělení a součinnost při nahlášení počtu bezodtokých jímek (žump) na pozemcích rodinných domů. Takové jímky nejsou napojeny na kanalizační řád obce. Prosíme tedy všechny občany, kteří mají na pozemku bezodtokou jímkou (žumpu) o nahlášení této skutečnosti co nejdříve na obecním úřadě. Hlášení je možno podat i písemně na email: obec@predboj.cz.

Veškeré další nezbytné informace a dokumentaci naleznete v příloze této výzvy.

Moc děkujeme za spolupráci.

Váš Obecní úřad

Metodicky_pokyn_odboru_ochrany_vod_MZP_k_provadeni_kontrol_vyvozu_bezodtokovych_jimek_6_

MZP_-_jimky

žádsost_o_součinnost obce- žádost o seznam jímek