Výzva k předkládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje pro rok 2019 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednctvím obcí s rozšířenou působností“. Výzvu k předkládání žádostí o příspěvek na obnovu kulturních památek naleznete zde.

Datum vyvěšení: 01. 02. 2019 / 10:47