Výzva k podání nabídky (aktualizováno 5.2.2015)

– k veřejné zakázce malého rozsahu pro projekt „Revitalizace budovy Obecního úřadu Předboj“

Výzvu naleznete zde:

Zadávací dokumentaci naleznete zde: I.část – str. 1 – 6, II.část – str. 7 – 12

Přílohy zadávací dokumentace naleznete v odkazu zde.

Doplňující informace naleznete zde.

Úprava zadavatele ve výkazu výměr  – zpřesnění specifikace pol. č.27 a 28. Aktualizovaný výkaz výměr naleznete zde.

Datum vyvěšení: 27. 01. 2015 / 11:55