VYÚČTOVÁNÍ STOČNÉHO

Vážení občané,

pokud chcete uplatnit při vyúčtování stočného pro rok 2023 odečet vody vypuštěnou mimo kanalizaci, zašlete na e-mailovou adresu obce Předboj fotografii se stavem vodoměru, adresou odběrného místa, kde se vodoměr nachazí a kontaktem do poloviny února 2024.