Vysokorychlostní tratě VRT – informace a petice (vrtaci.cz)

Chci podepsat PETICI – STOP VysokoRychlostní Trati (vrtaci.cz)

Vážení občané,

jsme si vědomi toho, jak závažné téma je pro nás všechny plánovaná výstavba vysokorychlostní tratě (VRT) z Prahy do Drážďan. Proto jsme se rozhodli na této záložce zveřejnit a zpřístupnit veškeré informace, které se VRT týkají a které vás zajímají. Zastupitelé obce nadále komunikují se zástupci Správy železnic a účastní se všech jednání, která se této problematiky týkají. Ujišťujeme vás, že chceme a budeme prosazovat vaše názory a zájmy.

Pro ty z vás, kteří chtějí vyjádřit svůj nesouhlas s VRT sdílíme odkaz, na kterém lze připojit svůj podpis pod petici „STOP VRT“

Petice je pro vás rovněž připravena k podpisu na podatelně Obecního úřadu Předboj.