Pokračování šetření k podanému podnětu na podezření kontaminace půdy a podzemních vod

Vážení občané,

dovolujeme si Vás informovat o pokračování šetření k podanému podnětu na podezření kontaminace půdy a podzemních vod, který byl postoupen Českou obchodní inspekcí Městskému úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odboru životního prostředí,  jako místně příslušnému úřadu. Podrobnosti naleznete na níže uvedeném odkazu:

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Pozvánka k účasti při výkonu vodoprávního dozoru

O výsledku šetření Vás budeme informovat.

Obecní úřad

 

Vážení občané,

dne 19. 7. 2023 obdržela obec Předboj anonymní oznámení občana s podezřením na možnou kontaminaci půdy a spodních vod v ulici Ke Tvrzi č.p. Podnět byl předán k prošetření České inspekci životního prostředí (dále jen ČIŽP), Oblastnímu inspektorátu Praha. Dne 15. 8. 2023 bylo ČIŽP provedeno místní inspekční šetření, při kterém nebyl jištěn únik provozních kapalin na nezpevněnou půdu. Vzhledem k tomu, že vlastník i nájemce nemovitosti jsou fyzické osoby, byl podnět dále předán místně příslušnému Odboru životního prostředí, Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

ZDE naleznete „Záznam o úkonech předcházejících kontrole“