Výskyt kachen na silnici

Prosíme všechny řidiče/řidičky, kteří projíždějí ulicí Baštěcká, podél předbojského rybníka, aby snížili rychlost a dbali zvýšené opatrnosti při průjezdu, v důsledku zvýšeného výskytu kachen a jejich mláďat na silnici. Ohrožena jsou nejen zvířata, ale i celková bezpečnost silničního provozu v této oblasti.

Děkujeme!