POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A PSY PRO ROK 2024

Vážení občané,

zastupitelstvo obce Předboj schválilo na svém 6. zasedání dne 19.12.2023 usnesením č. 13-19/12/2023/ZO poplatky za komunální odpad a psy. I přes to, že oproti minulému roku došlo k navýšení, obec i nadále bude svoz komunálního odpadu dotovat z obecního rozpočtu. Ceníky a informace naleznete zde.

Souhrnná tabulka_Poplatky pro rok 2024_Předboj

POPLATKY PES 2024

POPLATKY ZA KO 2024

Ceny stočného na rok 2024 pro obec Předboj