Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v řízení

o umístění pevné překážky na pozemní komunikaci. K nahlédnutí zde.