Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v řízení

o umístění pevné překážky na pozemní komunikaci. K nahlédnutí zde.

Datum vyvěšení: 10. 02. 2020 / 12:39