VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. ZA ROK 2023

Vážení občané,

v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím obec Předboj zveřejňuje Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2023.

 

Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106_1999 Sb. za rok 2023