Výroční zpráva o činnosti obce Předboj v oblasti poskytování informací za rok 2017

Výroční zprávu o činnosti obce Předboj v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017 naleznete zde.

Datum vyvěšení: 16. 01. 2018 / 12:03