Vyhláška stavebního úřadu v Líbeznicích

Rozhodnutí o umístění stavby – Veřejná zeleň Předboj – mlatová cesta doplněná mobiliářem laviček a odpadkových košů. Zde k nahlédnutí.

Datum vyvěšení: 22. 02. 2016 / 13:32