Vyhláška OÚ Líbeznice

Usnesení – přerušení řízení o odstranění stavby – 98/1, k.ú. Předboj. K nahlédnutí zde.