Vyhláška OÚ Líbeznice

Oznámení o zahájení řízení – terénní úpravy na pozemcích 98/1, st. 129 a st.130 v k.ú. Předboj. Vyhlášku naleznete zde.