Vyhláška KÚ Středočeského kraje

Oznámení zahájení stavebního řízení – I/9 Úprava křižovatky se siln. III/0086, k.ú. Předboj. Celá vyhláška zde.