Vyhláška Ex.úřadu Jeseník

Elektronická dražba nemovitých věcí č.j. 197/EX 90586/08-242, dne 7.2.2017. Zde k nahlédnutí.