Obecně závazná vyhláška obce Předboj č. 3/2012

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Předboj. Ke čtení i stažení zde.

Texty předchozích (již zrušených) vyhlášek:
2/2012
3/2008