Vyhláška o odpadech

Text schválený zastupitelstvem obce dne 26.11.2012 a vyvěšený na úřední desce dne 3.12.2012 je k dispozici zde.