Vyhláška MěÚ Neratovice

Oznámení

– o projednávání zadání změny č.12 úz.plánu sídelního útvaru Neratovice

Datum vyvěšení: 15. 01. 2014 / 16:41