Vyhláška č. 2/2012, o systému nakládání s komunálním, biologicky rozložitelným a stavebním odpadem

Text vyhlášky naleznete zde.