Volby do Evropského parlamentu 2019 – informování občanů jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Chtějí-li voliči jiných členských států Evropské unie hlasovat na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu, musí nejpozději do 16:00 hodin dne 14. dubna 2019 u obecního úřadu, v jehož správním obvodu jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu, podat žádost. Více informací naleznete zde.

Datum vyvěšení: 26. 03. 2019 / 10:34