Víte, co a proč platíte obci?

Věnovat se v tomto krátkém článku chci pouze těm platbám, které se pravidelně opakují a také proto vzbuzují asi největší zájem nás všech.

Poplatek za komunální odpad
Jedná se o poplatek nový, který ale pro předbojáky neznamená další výdaj z jejich rozpočtu. Nahradí totiž dříve smluvně sjednanou cenu za svoz komunálního odpadu a bude stejně jako ona kopírovat náklady na provozování systému nakládání s komunálním odpadem (jinak to ani nejde, výše poplatku je co do způsobu jeho stanovení regulována zákonem). Výše poplatku se tak z velké části odvíjí od ceny, za níž svozová společnost nabízí svoje služby.

Pro rok 2013 je poplatek stanoven ve výši smluvní ceny roku 2012:
– popelnice 120 l, svoz 1x za týden … 1800,- Kč
– popelnice 120 l, svoz 1x za 14 dnů … 1350,- Kč
– popelnice 80 l, svoz 1x za týden … 1100,- Kč.
Poslední varianta je přitom určena pro osaměle bydlící osoby v důchodu neo závislé na některé z dávek státní sociální podpory.

Poplatek se netýká podnikatelů, ti uzavírají s obcí nadále smlouvu.

Poplatek za psa
Týká se jen vlatníků psů, zvýšen byl již od roku 2011, a to na 200 Kč ročně, s tím, že je z něj provozován např. systém košů na psí exkrementy.

Smluvní úhrada stočného
Nejedná se o poplatek, což je třeba zdůraznit. Systém jeho stanovení, placení, vymáhání a kontroly je naprosto odlišný. Mnoho lidí toto nerozlišuje, ale věřte, že odlišností je až příliš mnoho.
Samotné výši stočného a způsobu její konečné výše jsme se věnovali opakovaně jinde.

Likvidace bioodpadu
Jedná se o vytříděnou složku komunálníhio odpadu, avšak třídění je na dobrovolné bázi. Proto je cena sice stanovena v příslušné obecní vyhlášce, ale popelnici využívá jen ten, kdo chce.
Na rozdíl od poplatku za komunální odpad se cenu na rok 2013 nepodařilo udržet na stejné úrovni, došlo ke zdražení, cena odpovídá té, kterou nabízí svozová společnost:
– popelnice pro biologický odpad ze zahrad 120 l, svoz 1x za 14 dní v období 1.4.-30.11. … 740,- Kč
– popelnice pro biologický odpad ze zahrad 240 l, svoz 1x za 14 dní v období 1.4.-30.11. … 1110,- Kč.

To je z přímých pravidelných plateb obci vše.
-sob-