Vítání občánků v naší obci

Nedělní slunečné odpoledne, právě v den svátku všech maminek, jsme se sešli v kavárně Yard Resortu, abychom mezi námi přivítali nové občánky obce Předboj. Z nově narozených dětí se letos vítání občánků zúčastnilo devět dětí. Celý slavnostní akt byl dostatečně krátký, aby jej naši malí noví občánci zvládli a zároveň dost dlouhý, aby byl důstojným přivítáním nových občánků naší obce.

V úvodu vystoupily děti z naší mateřské školy s krátkým programem. Děkujeme paním učitelkám Ingrid a Agátě za přípravu a nacvičení vystoupení a jsme moc rádi, že opět přišly s dětmi mezi nás. Na závěr svého kulturního vystoupení děti předaly novým občánkům drobný dárek jako pozornost, tentokrát berušku, kterou sami vyrobily.

Paní starostka ve svém slavnostním proslovu srdečně přivítala všechny přítomné, popřála novým občánkům do života vše nejlepší a zdůraznila, že je jejím velkým potěšením uvítat naše nejmenší právě v obci Předboj, která se zapíše do jejich povědomí jako místo, kde spolu se svými rodiči vyrůstaly, kde si hrály a našly první kamarády.

Po slavnostní řeči se rodiče společně s paní starostkou podepsali do Pamětní knihy obce, pan místostarosta jim předal Pamětní list, děti dostaly dárek a maminky květinu.

Následoval společný přípitek a fotografování od profesionálního fotografa pana Novotného. Všichni rodiči obdrželi instrukce, jak si následně fotografie přímo od pana fotografa objednat. Připomínáme, že fotografie jsou již připravené k výběru a objednání.

Věříme, že letošní Vítání občánků se opravdu vydařilo a všichni na tento den budeme vzpomínat. Přáli bychom si, aby stejně příjemná byla i další setkání s našimi občany. Novým občánkům obce Předboj přejeme hodně zdraví, radosti a šťastnou hvězdu na cestě jejich životem.