VÍTÁNÍ NOVÝCH PRVŇÁČKŮ V BAŠTI

Vážení a milí rodiče, vážení občané,

dnes 04. 09. 2023 jsem měla tu čest s paní starostkou Novákovou z obce Bašť přivítat předbojské prvňáčky na detašovaném pracovišti ZŠ Líbeznice, a to v novém komunitním centru v obci Bašť.  První třídu v Bašti navštěvuje 15 dětí z Předboje a velmi mne překvapilo, jak z provizorních prostor sálu nově vznikly dvě krásné a moderně vybavené třídy. Paní učitelky nás mile přivítaly a všechny děti měly tváře plné úsměvu a radosti. S paní starostkou Novákovou jsme poděkovaly paním učitelkám a popřály všem dětem samé jedničky a zároveň i jejich rodičům mnoho úspěchu a štěstí v novém školním roce.

Dagmar Horevajová

starostka obce