Vítání občánků

Dne 5.11.2012 proběhlo u nás v obci již třetí vítání občánků. Při tomto setkání jsme slavnostně přivítali sedm nových občánků obce Předboj a pozvání přijali všichni rodiče.

Vítání se opětovně uskutečnilo v kavárně společnosti Yard Resort. Zpestřením slavnostní události bylo vystoupení dětiček mateřské školky obce Předboj pod vedením paní ředitelky a učitelky. Děti měly připraveno pásmo říkanek tematicky zaměřených na křestní jména vítaných dětiček a malý vlastnoručně vyrobený dáreček. Po slavnostním projevu byl rodičům nových občánků Předboje předán Pamětní list a malý dárek s kytičkou.
Na závěr bychom rádi poděkovali Yard Resortu za zapůjčení prostor kavárny, dále za sponzorské zajištění květin pro rodiče a v neposlední řadě dětem za jejich milé vystoupení.

Pavla Příšovská, místostarostka

Pozn.: Záměrně zveřejňujeme trochu netradičně společnou fotografii dětiček a pyšných tatínků, maminky jistě prominou.

obcanci 11 2012
(fofo: Kateřina Kovačová)