Veřejný svoz bioodpadu (25.4.)

V sobotu 25.4.2020 od 8.00 do 12.00 hodin Na Vršku, bude přistaven kontejner na biologicky rozložitelný odpad. Kontejner na veškerý bioodpad ze zahrad (větve, tráva, rostliny) bude zajišťován několikrát v roce, termín bude vždy včas zveřejněn.