VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘEDBOJ

Vážení občané,

V termínu od 21.11. 2022 do 06. 12. 2022 byla v Mateřské škole Předboj provedena veřejnosprávní kontrola za rok 2021 s cílem prověřit řádné hospodaření s veřejnými prostředky. Vzhledem k námitkám ze strany ředitelky MŠ a následně ze strany zřizovatele byla veřejnosprávní kontrola ukončena v zákonné lhůtě dne 17. 02. 2023. Jako starostka obce si Vás dovoluji seznámit s touto veřejnosprávní kontrolou a veškerou dokumentaci naleznete zde: