Veřejná vyhláška: výzva – vyjádření k podanému odvolání

Společnost POLYMARK s.r.o. podala odvolání proti úzamnímu rozhodnutí o umístění stavby nazvané „1/9 úprava křižovatky se silnicí 111/0086 – Předboj“, které vydal Obecní úřad v Líbeznicích, stavební úřad. Výzvu – vyjádření k podanému odvolání – naleznete zde.